Üzletszabályzat

§ 1. Definíciók

 1. Szabályzat - a jelen Szabályzat, amely meghatározza a távértékesítési szerződések internetes áruházon keresztül történő megkötésének elveit, a szerződések teljesítésének elveit, a távértékesítési szerződésben részt vevő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a panaszeljárás elveit. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében a Szabályzat az elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény 8. cikkében említett szabályok és előírások.
 2. Vevő - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy olyan jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek a törvény jogképességet biztosít, és aki az Eladóval távértékesítési szerződést köt.
 3. Fogyasztó - olyan természetes személy, aki a kereskedővel olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.
 4. Egyéni vállalkozó - az a természetes személy, aki üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó távértékesítési szerződést köt, amennyiben a szerződés tartalmából következik, hogy az nem szakmai jellegű, különösen a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információk alapján rendelkezésre bocsátott üzleti tevékenységének tárgyából eredően.
 5. Vállalkozó - olyan természetes személy, jogi személy vagy olyan szervezeti egység, amely nem jogi személy, de amelynek a törvény jogképességet biztosít, és amely saját nevében kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat.
 6. Eladó:
  U Kubusia sp. z o.o. sp. komandytowa,
  tel. 658880020,
  babyhit@babyhit.hu,
  VAT EU PL6991912537,
  REGON 300756332.
 7. Az eladó bejegyzett címe:
  Przyjemskiego 10,
  63-900 Rawicz.
 8. Online Shop - az Eladó által üzemeltetett internetes szolgáltatás, amely a következő elektronikus címeken érhető el: https://babyhit.hu, amelyen keresztül a Vevő információt kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, valamint megvásárolhatja az Árut vagy megrendelheti a szolgáltatást.
 9. Távértékesítési szerződés - a webáruházon keresztül megkötött, áruk adásvételére vonatkozó szerződés/ digitális szolgáltatások vagy digitális tartalom nyújtására vonatkozó szerződés (adott esetben).
 10. Áru - olyan ingóság, amelyet az Ügyfél az Online Shopban megvásárolhat.
 11. Digitális szolgáltatás - olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy:
  1. a digitális formában lévő adatok előállítása, feldolgozása, tárolása vagy az azokhoz való hozzáférés;
  2. a Fogyasztó vagy e szolgáltatás más felhasználói által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztása;
  3. a kölcsönhatás egyéb formái az adatokon keresztül.
 12. Digitális tartalom - digitális formában előállított és átadott adatok.
 13. Az internetes áruház adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzata - a személyes adatok feldolgozásának és a sütik használatának részletes szabályait tartalmazó dokumentum. Az adatvédelmi és cookie-politika a Szabályzat 3. számú mellékletét képezi, és a https://babyhit.hu/pol-privacy-and-cookie-notice.html weboldalon érhető el.
 14. Tartós adathordozó - olyan anyag vagy eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a Vevő vagy az Eladó személyesen a Vevőnek vagy az Eladónak címzett információkat úgy tárolja, hogy az információk a jövőben az információk céljának megfelelő ideig hozzáférhetők legyenek, és amely lehetővé teszi a tárolt információk, különösen az e-mail változatlan reprodukálását.
 15. Elektronikus megrendelőlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus megrendelési eljárás.
 16. Elektronikus visszaküldési űrlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus visszaküldési eljárás; elérhető a https://babyhit.hu/returns-open.php oldalon.
 17. Elektronikus panasztételi űrlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus panasztételi eljárás; elérhető a https://babyhit.hu/rma-open.php oldalon.
 18. A megrendelés elküldése - a megrendelés érvényesítése a "Megrendelés és fizetés" gombra való kattintással a Vevő által, amely a Vevő által az Eladóval kötendő Távértékesítési szerződés megkötésére irányuló kötelező erejű szándéknyilatkozat benyújtásának minősül.
 19. Fiók - a Webáruházban és az Eladó informatikai rendszerében tárolt, az adott Vevőre és az általa leadott megrendelésekre, valamint az általa kötött távértékesítési szerződésekre vonatkozó adatok összessége, amelynek segítségével a Vevő megrendeléseket adhat le, illetve azokat időben törölheti vagy módosíthatja, valamint távértékesítési szerződéseket köthet.
 20. Megrendelés kezelése vélemény vagy vélemény az egyes árukról - szubjektív kijelentések és értékelések, amelyeket 1-től 5-ig terjedő csillagok formájában ítélnek oda.
 21. Előfizetési megbízás - egy Előfizetés részeként automatikusan létrehozott megbízás.
 22. Előfizetés - elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Előfizetési Megrendelések automatikus létrehozását meghatározott Árukra, az Ügyfél által kiválasztott ismétlődésnek megfelelően, anélkül, hogy az Előfizetés befejezéséig külön megrendeléseket kellene leadni.
 23. Ismétlődő fizetések - az automatikusan, meghatározott ciklusokban történő fizetések, amelyeket az Előfizetési Megrendelések kifizetésére használnak. A Vevő által az Előfizetés megkezdésekor adott hozzájárulás alapján történik.

§ 2 Általános rendelkezések

 1. Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások típusai és köre:
  1. Online adásvételi szerződések megkötése - a webáruházban értékesített áruk tekintetében,
  2. a Fiók regisztrációjára és használatára vonatkozó szabályok az Online Shopon belül,
  3. visszajelzések, megjegyzések és értékelések hozzáadása - a vásárló visszajelzést vagy megjegyzéseket fűzhet a megrendeléséhez,
  4. e-mailek küldése, amelyekben az Eladó visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét, az esetleges fizetés kézhezvételét, a megrendelés feldolgozásra történő elfogadását.
 2. Az Internet Shop használata azzal a feltétellel lehetséges, hogy az Ügyfél által használt számítógépes rendszer megfelel az alábbi minimális technikai követelményeknek:
  1. naprakész webböngészők, pl:
   • Firefox
   • Króm
   • Microsoft Edge
  2. bármilyen program a PDF-fájlok megtekintésére.
 3. Az internetes áruház oldalain közzétett tartalom, beleértve az Áruk leírását és az árakat, a Polgári Törvénykönyv 71. cikke értelmében szerződéskötésre való felhívásnak minősül.
 4. Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Függelékekkel együtt a honlapon található linken keresztül teszi elérhetővé a Távértékesítési Szerződés megkötése előtt, alatt és után. A Vevő letöltheti és kinyomtathatja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.
 5. A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében a webáruház a nyújtott szolgáltatások biztonsági szintjének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz, különösen az interneten továbbított személyes adatok illetéktelenek általi megszerzésének és módosításának megakadályozására.

§ 3 Közbeszerzés

 1. A megrendelés leadása a webáruházban történhet egy Fiókon keresztül, vagy a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségét választva, amely esetben egy belső fiók jön létre, amely alapján a Vevő létrehozhat egy Fiókot. A belső fiók mindaddig fennmarad, amíg az adatokat a rendszerből nem törlik, vagy a Fiókot nem tiltják le.
 2. A vásárlás az Elektronikus megrendelőlap kitöltésével történik, amely az Online Shop oldalain érhető el. A megrendelt Áruk kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. Az Elektronikus megrendelőlapon többek között megadják, hogy a Vevő milyen árut, milyen áron és milyen mennyiségben kíván megrendelni a Vevő által megjelölt helyre. A Megrendelő a megjelenő üzenetek alapján megteszi a megfelelő technikai lépéseket.
 3. Miután az Ügyfél megadta az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott rendelés összefoglalója. A megrendelés összesítése a következő információkat tartalmazza: az Eladó azonosító adatai, a megrendelés tárgya, a megrendelt Áruk egység- és teljes ára, beleértve a szállítási és egyéb költségeket, ha vannak ilyenek, a kiválasztott fizetési mód, a kiválasztott szállítási mód, a szállítási idő és költségek.
 4. Ha a szerződés tárgya nem tárgyi adathordozón tárolt Digitális tartalom vagy Digitális szolgáltatás nyújtása, vagy elektronikusan vagy távolról nyújtott szolgáltatás - a Fogyasztó a megrendelés leadásához szükséges és az Elektronikus megrendelőlapon található kiegészítő jelölőnégyzetben a következő hozzájárulást adja: "Hozzájárulok a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom átadásához vagy a szolgáltatás megkezdéséhez a szerződéskötéstől számított 14 nap lejárta előtt, és tudomásul veszem az elállási jog elvesztését". Az eladó a fent említett hozzájárulás kézhezvételét e-mailben igazolja.
 5. A megrendelés leadásához szükséges az Elektronikus megrendelőlapon kötelezőnek jelölt személyes adatok megadása, az Általános Szerződési Feltételek tartalmának elfogadása, a megrendelés elküldése a "Megrendelés és fizetés" gomb megnyomásával.
  1. Az Elektronikus megrendelőlap Ügyfél általi elküldése kötelező érvényű szándéknyilatkozatnak minősül a Távértékesítési szerződés megkötésére, a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megfelelően.
  2. A távértékesítési szerződés abban a pillanatban minősül megkötöttnek, amikor az Eladó elfogadja az elektronikus megrendelőlapot, amit a Vevőnek a megrendelés elfogadását megerősítő üzenet megjelenítésével és a megrendelés számának megadásával igazol.
  3. A Távértékesítési szerződés megkötését követően a Vevő e-mailben visszaigazolást kap a leadott megrendelésről, amely tartalmazza: a megrendelés elfogadásának visszaigazolását és a Megrendelés valamennyi lényeges elemének végleges megerősítését, valamint a megkötött Távértékesítési szerződés általános szerződési feltételeit (a Webáruház Általános Szerződési Feltételei, beleértve az 1. és 2. számú mellékleteket), az Eladó adatait, az Eladó felelősségét a teljesítés minőségéért, az Eladó által az értékesítés után nyújtott szolgáltatásokról, valamint a szerződéstől való elállás módjáról és hatásairól. A szerződéstől való elállás módjára és joghatásaira vonatkozó utasításokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
  4. Amíg az Eladó meg nem kezdi a megrendelés feldolgozását:
   1. Az ügyfél az Elektronikus megrendelőlap oldalon elérhető technikai megoldás segítségével és a teljes megrendelési útvonal újbóli végigjárásával módosíthatja megrendelését. A megrendelés módosítása a korábban leadott megrendelés helyébe lépő új megrendelés leadásával történik. Alternatív megoldásként az Ügyfél által befizetett összeget jóváírják az új rendelésen, túlfizetés esetén pedig visszautalják arra a bankszámlára, amelyről a befizetés történt.
   2. A vásárló az Elektronikus megrendelőlap oldalon elérhető "Megrendelés törlése" opció kiválasztásával törölheti megrendelését.
  5. Ha a Vevő lemondja a megrendelést, az Eladó 3 munkanapon belül visszatéríti a befizetett összeget. A befizetés visszatérítése a Vevő által használt fizetési móddal történik.
  6. A megrendelés átfutási ideje a szerződéskötéstől számított 1-10 munkanap.
  7. A babyhit.hu weboldalon szereplő árak 27%-os áfát tartalmaznak.

§ 4 Fizetés

 1. Az online áruházban lehetőség van előreutalással, utánvéttel (utánvétes fizetéssel) történő fizetésre. A halasztott fizetési lehetőség az Eladóval egyedileg egyeztetett esetekben lehetséges.
 2. Az áruk kifizetése az elektronikus megrendelőlapon a megrendeléskor kiválasztott módszerrel történhet.
 3. Az online áruházban jelenleg elérhető előrefizetési módok a https://babyhit.hu/pol-payments.html oldalon érhetők el.

§ 5 Szállítás

 1. Az elektronikus megrendelőlapon az Ügyfél a megadott választási lehetőség bejelölésével választja ki a szállítási módot.
 2. Abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át az árut, ami az áru visszaszolgáltatását eredményezi az Eladónak - az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől, miután a vásárlási folyamat során megadott e-mailben felhívta a Vevőt a szerződés teljesítésére. A szerződéstől való elállás a Vevőnek e-mail üzenet formájában tett nyilatkozattal történik.
 3. A 2. pontban jelzett esetben az Eladó haladéktalanul visszatéríti a Vevőnek a Vevő által megvásárolt Árukért kapott összeget.
 4. Az Online Shopban jelenleg elérhető szállítási módok a https://babyhit.hu/pol-delivery.html oldalon érhetőek el.

§ 6 Visszavonás - Elektronikus visszaküldési űrlap

 1. A távértékesítési szerződést kötött fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat attól. A távértékesítési szerződéstől való elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre.
 2. Az egyéni vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. és 7. pontjában foglaltak szerint jogosult elállni a szerződéstől. Ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. és 7. pontjában fogyasztóra történik hivatkozás, azon az egyéni vállalkozót is érteni kell.
 3. Elállás esetén - a Fogyasztó csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.
 4. A Fogyasztó nyilatkozatában egyértelműen ki kell fejeznie a szerződéstől való elállási szándékát, különösen a Fogyasztó:
  1. használja az elektronikus visszaküldési űrlapot, amely az Online Shop weboldalán érhető el: https://babyhit.hu/returns-open.php.
  2. elállhat a szerződéstől a 2. számú mellékletként csatolt elállási nyilatkozaton, amelyet az Eladó székhelyének címére kell elküldeni.
  3. Az Eladó köteles haladéktalanul tartós adathordozón visszaigazolni az 1. és 2. pontban megjelölt módon benyújtott elállási nyilatkozat kézhezvételének tényét.
 5. A nyilatkozat határidő előtti elküldése elegendő a határidő betartásához.
 6. Az elállási időszak megkezdődik:
  1. olyan szerződés esetén, amelynek teljesítése során az Eladó szállítja az árut, és köteles átruházni annak tulajdonjogát - az áru birtokba vételétől a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy által, valamint olyan szerződés esetén, amely:
   1. több olyan tételt is magában foglal, amelyeket külön-külön, tételekben vagy részekben szállítanak, az utolsó tétel, tétel vagy rész birtokbavételétől kezdve;
   2. az áruk meghatározott időn keresztül történő rendszeres szállítása - az első tétel átvételétől kezdve;
  2. egyéb szerződések esetében a szerződés megkötésének időpontjától.
 7. Az elállási nyilatkozat formanyomtatványát (a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú melléklete) és az elállási jog gyakorlására vonatkozó információkat (a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete) elektronikus úton kell továbbítani.
 8. A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállás esetén az Eladó megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást továbbra is használja, különösen azáltal, hogy megakadályozza a Fogyasztó hozzáférését a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz.
 9. A Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megállapodástól való elállás esetén a Fogyasztónak fel kell hagynia az adott Digitális tartalom vagy Digitális szolgáltatás használatával és harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételével.
 10. A távértékesítési szerződéstől való elállási jog nem vonatkozik a 2014.05.30-i törvény 38. cikkében megjelölt szerződésekre. (BH 2019. évi 134. szám) a fogyasztók jogairól szóló, <span>m.</span>in. Szerződések:
  1. olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek ellenértékét a Fogyasztó köteles megfizetni, ha az Eladó a szolgáltatást teljes egészében a Fogyasztó kifejezett és előzetes beleegyezésével teljesítette, akit az Eladó a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatott arról, hogy az Eladó teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ezt tudomásul vette.
  2. amelyeknél az ár vagy a díjazás a pénzügyi piacnak a kereskedő által nem befolyásolható ingadozásaitól függ, és amelyek az elállási időszak lejárta előtt bekövetkezhetnek;
  3. ha a teljesítés tárgya a Fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy a Fogyasztó egyéni igényeinek kielégítésére szánt, nem újragyártott termék;
  4. ha a szolgáltatás tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított termék, amelyet felbontás után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották;
  5. amelyek tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes programok, ha a csomagolást a szállítást követően felbontják;
  6. olyan, nem tárgyi adathordozón szállított digitális tartalom szolgáltatása esetén, amelynek ellenértékét a Fogyasztó köteles megfizetni, ha az Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett és előzetes hozzájárulásával kezdte meg, aki a teljesítés megkezdése előtt tájékoztatást kapott arról, hogy az Eladó teljesítését követően elveszíti elállási jogát, és ezt tudomásul vette;
  7. amelynek tárgya romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű tárgy, és amelyben a teljesítés tárgya olyan tárgy, amely természeténél fogva a szállítást követően más tárgyaktól elválaszthatatlan;
  8. újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására, az előfizetési szerződés kivételével;
  9. nyilvános árverésen zárul;
  10. nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, autóbérlés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, ha a szerződésben meg van határozva a szolgáltatás időpontja vagy időtartama;
  11. ha a teljesítés tárgya olyan szeszes ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelynek szállítására csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelynek értéke a kereskedő által nem befolyásolható piaci ingadozásoktól függ;

§ 7 A visszavonás következményei

 1. Az Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által teljesített összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is, az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelően.
  1. A befizetés visszatérítése a Fogyasztó által használt fizetési móddal történik.
  2. Ha a Fogyasztó az elállási jogának gyakorlása érdekében - az Elektronikus Visszatérítési Nyomtatványt használja - az összeget a kiválasztott módszerrel és a Fogyasztó által megadott bankszámlára térítik vissza.
  3. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól, az Eladó visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg az árut vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó nem igazolja a visszaküldést, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 2. Az Eladó felajánlhatja a Fogyasztónak, hogy maga vegye át a terméket. Ha azonban az Eladó nem tett ilyen ajánlatot - a Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket az Eladónak (vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek). A határidő betartásához elegendő, ha a terméket annak lejárta előtt visszaküldi. A Fogyasztó által visszaküldött árukat az Eladó székhelyének címére kell küldeni.
 3. A fogyasztó felel az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges használaton túlmenő használatból ered.
 4. A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, ha a Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás nyújtása ellenérték fejében történik, és a Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás szerződésnek való meg nem felelése lényegtelen.
 5. Az Eladó a Fogyasztónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszakérheti azt a tárgyi adathordozót, amelyen a digitális tartalmat szolgáltatta. A Fogyasztó köteles az adathordozót haladéktalanul és az Eladó költségére visszaküldeni.
 6. Az Eladó csak a szerződésnek nem megfelelő Digitális tartalomnak vagy Digitális szolgáltatásnak megfelelő rész árát köteles visszatéríteni, valamint azt a Digitális tartalmat vagy Digitális szolgáltatást, amelynek nyújtására vonatkozó kötelezettsége a szerződéstől való elállás miatt megszűnt.

§ 8 Panasz, Reklamációk

 1. Az Áruk hibájával vagy az Áruknak a megkötött Távértékesítési szerződésnek való meg nem felelésével kapcsolatban panaszt lehet benyújtani:
  1. az elektronikus igénylőlapon keresztül;
  2. írásban az Eladó bejegyzett címére vagy e-mailben a babyhit@babyhit.hu címre.
 2. A reklamációban meg kell jelölni azt a hibát, amellyel a Vevő véleménye szerint az Áruk rendelkeznek, az Eladóval szemben támaszt igényt, és ha lehetséges, dokumentálni kell az említett hibát, valamint be kell mutatni az Áruk Online áruházban történő megvásárlását igazoló bizonylatot. Az Eladó a reklamációra annak beérkezésétől számított 14 napon belül válaszol. Amennyiben az Eladó nem válaszol a fent említett határidőn belül, úgy kell tekinteni, hogy az Eladó tudomásul vette a panaszt. A panaszra adott választ az Eladó írásban vagy tartós adathordozón adja meg a Vevőnek.
 3. A Vevő által a reklamáció benyújtásához szükséges lépések, beleértve a kifogásolt Áruk Eladóhoz történő eljuttatásának módját, az Elektronikus Reklamációs Nyomtatvány különböző szakaszaiban szerepelnek.
 4. Ha az Eladó a reklamációt jogosnak tartja: a csere, javítás költségeit, beleértve az áru reklamációjával kapcsolatos postaköltséget is, az Eladó viseli.
 5. Az Eladó a 2014.05.30-i fogyasztói jogokról szóló törvényből eredő elvek szerint felel a Fogyasztóval, valamint az egyéni vállalkozóval szemben azért, ha az áru nem felel meg a távértékesítési szerződésnek.
  1. Az Eladó felel azért, ha az Áruk nem felelnek meg a Távértékesítési szerződésnek a szállítás időpontjában fennálló és az ettől az időponttól számított két éven belül nyilvánosságra hozott Távértékesítési szerződésnek, kivéve, ha az Áruk eltarthatósági ideje az Eladó által megadottak szerint ennél hosszabb.
  2. Az Eladó a reklamáció tudomásulvételétől számított 14 napon belül kijavítja vagy kicseréli az árut. A javítás vagy csere költségeit, beleértve különösen a postaköltséget, a szállítási, munka- és anyagköltséget, az Eladó viseli.
  3. A fogyasztó köteles a javításra vagy cserére szoruló árut az Eladó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó az árukat saját költségén veszi át.
 6. Az Eladó köteles az Árut hibátlanul szállítani, és a Vállalkozóval szemben a Polgári Törvénykönyv értelmében felel a megvásárolt Áru hibáiért.
 7. A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtása a fogyasztó vagy egyéni vállalkozó részére a 2014.05.30-i fogyasztóvédelmi törvényből eredő szabályoknak megfelelően történik.
  1. A Digitális Tartalom akkor minősül kézbesítettnek, ha a Digitális Tartalom vagy a Digitális Tartalomhoz való hozzáférést vagy a Digitális Tartalom letöltését lehetővé tevő eszköz a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által önállóan e célra választott fizikai vagy virtuális eszköz rendelkezésére áll, vagy a Fogyasztó vagy az ilyen eszköz számára elérhetővé vált.
  2. A digitális szolgáltatás akkor tekinthető nyújtottnak, ha a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által erre a célra önállóan kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz hozzáfér ahhoz.
  3. Az Eladó köteles a Digitális Tartalmat vagy a Digitális Szolgáltatást a Szerződésnek megfelelővé tenni 21 napon belül, miután a Fogyasztó tájékoztatta az Eladót a Szerződésnek való meg nem felelésről, és a Fogyasztónak okozott indokolatlan kellemetlenségek nélkül, figyelembe véve azok jellegét és felhasználási célját. A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás Szerződésnek való megfelelésének helyreállításával kapcsolatos költségeket az Eladó viseli.

§ 9 Vélemények

 1. A megrendelés kezelésével vagy egy termékkel kapcsolatos véleményt a webáruházban tett látogatás során a termék melletti felületre kattintva vagy az e-mailben megadott linkre kattintva lehet megtenni. A vélemény megadása önkéntes és ingyenes. A vásárló rendelésenként csak egyszer küldhet véleményt.
 2. A fent említett Értékelésen belül az Ügyfél 1-től 5-ig terjedő csillagot adhat, és 65535 szó karakterre korlátozott szóbeli nyilatkozatot adhat hozzá.
 3. Az értékeléseket tároljuk és nyilvánosan megjelenítjük az Online Shop weboldalán, valamint a https://zaufaneopinie.idosell.com és a https://trustedreviews.idosell.com weboldalakon.
 4. Az Eladó a Véleményeket a szóban forgó Áruk vásárlása során használt e-mail cím segítségével ellenőrzi. Az olyan Véleményt, amelyet a vásárlási folyamat során használt e-mail címet használó személy adott le, az Üzlet weboldalán a "vásárlással megerősített vélemény" megjegyzéssel jelöli meg. Minden más Véleményt "vásárlással meg nem erősített véleményként" jelölünk.
 5. Az Eladó a kérdéses Árukról véleményeket tehet közzé más Webáruházaiban.
 6. Az eladó nem változtatja meg az értékelés tartalmát vagy a kiosztott csillagokat.
 7. A vélemény tartalmáért kizárólag és kizárólag a vevő felelős. Az Eladó jogosult a véleményt a jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően törölni.
 8. Tilos valótlan, félrevezető, vulgáris, agresszív, sértő vagy nyilvánvalóan erkölcstelen információkat közzétenni. Elfogadhatatlan továbbá olyan tartalom feltöltése, amely jogellenes, sérti harmadik felek jogait vagy tisztességtelen versenyt jelent.
 9. Az ügyfél vállalja, hogy nem tesz közzé olyan tartalmat, amely külső weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amely promóciós vagy reklám jellegű, vagy amely harmadik felek személyes adatait tartalmazza.
 10. Az értékelés tartalma a vásárló kérésére elrejthető az üzlet többi felhasználója elől, de a csillagos értékelés szerepel az üzlet és az áru általános értékelésében.

§ 10 Szellemi tulajdon

 1. A Vevő kijelenti, hogy nem jogosult semmilyen jogra, beleértve a szerzői jogokat vagy az általa közzétett értékelésekhez és nyilatkozatokhoz kapcsolódó jogokat, kivéve a Webáruháznak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történő használatának jogát. A Vásárlót nem illeti meg semmilyen jog a tartalom rögzítésére, sokszorosítására, hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára vagy terjesztésére, kivéve, ha ilyen jog a jogszabályok vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiből következik.
 2. A Vevő nem jogosult a tartalomba semmilyen módon beavatkozni, különösen nem jogosult az Internet Shop tartalmába, szerkezetébe, formájába, grafikájába, működési mechanizmusába vagy egyéb elemeibe beavatkozni.
 3. Azzal, hogy az Ügyfél olyan Véleményeket tölt fel az Online Shopba, amelyek a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény értelmében műveknek minősülnek, az Eladó számára időben és területileg korlátlan, nem kizárólagos és jogdíjmentes engedélyt ad az Eladó számára az említett művek felhasználására, valamint allicenc adásának jogát, amely magában foglalja a mű nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét oly módon, hogy bárki hozzáférhessen ahhoz az általa választott helyen és időben (interneten). Az engedély a felhasználás valamennyi, a megadás időpontjában ismert felhasználási területére vonatkozik, különösen a következő felhasználási területekre:
  1. a mű bármilyen technikával - különösen nyomtatással, reprográfiával, mágneses rögzítéssel, digitális rögzítéssel, azaz bármilyen technika alkalmazásával bármilyen audiovizuális vagy vizuális adathordozón, különösen audiovizuális lemezen, CD-n, számítógépes lemezen, multimédia-hálózatban, beleértve az internetet és a kapcsolódó online szolgáltatásokat, valamint az elektronikus felvételek számítógépes memóriában, belső és külső hálózatokban történő sokszorosítása, rögzítése, interneten történő felhasználása, reklámozása, reprodukálása,
  2. A mű egészének vagy egy részének, illetve bármely elemének felhasználása - az internetes médium jellegéből adódóan a módosítás lehetőségével - minden kiadványban, különösen online, digitális, hírlevelekben és információkban, önmagában vagy más művekkel vagy műrészletekkel kombinálva; a mű egészének vagy egy részének felhasználása promóció és reklám céljára, különösen audiovizuális, hang- és médiareklám formájában.
  3. az eredeti vagy a másolatokkal való kereskedelem keretében, amelyen a művet rögzítették - az eredeti vagy a másolatok forgalomba hozatala, kölcsönzése, bérbeadása,
  4. a műnek a fentiektől eltérő módon történő terjesztése - nyilvános előadás, kiállítás, bemutatás, sokszorosítás, sugárzás és újbóli sugárzás, valamint a műnek a nyilvánosság számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, hogy mindenki számára az általa egyénileg választott helyen és időben hozzáférhető legyen,
  5. a művek felhasználása promóciós és marketing célokra;
 4. A Számla Ügyfél általi törlése vagy a 9.8. pont szerinti vélemény nem érinti a fent említett engedély érvényességét.

§ 11 Az értékesítés szabályai az előfizetési modellben

 1. Az Eladó elektronikus szolgáltatást nyújthat a Vevőnek Előfizetés formájában.
 2. Az Előfizetés használata lehetővé teszi a kiválasztott Áruk ciklikus szállítását az Ügyfél által megadott időközönként, anélkül, hogy az Előfizetés lejártáig további megrendeléseket kellene leadni. Az Előfizetés kifizetése a Ciklikus fizetési mechanizmussal és kizárólag egyetlen fizetési kártyával történik.
 3. A fizetési kártya és az Előfizetés szétválasztása az Előfizetés megszűnik. Az Előfizetésen belül utánvétes fizetés nem lehetséges.
 4. A Vevő úgy hoz létre Előfizetést, hogy az Elektronikus megrendelőlapon kiválasztja ezt a vásárlási formát. Az Előfizetés létrehozásának visszaigazolása azonnal megküldésre kerül a Vevőnek az első megrendeléskor megadott e-mail címére.
 5. Az ügyfél a Fiókon keresztül kezeli az Előfizetést a rendelkezésre álló beállítások szerint. Az Előfizetés felmondható az üzlet munkatársainak megkeresésével is a babyhit@babyhit.hu címen.
 6. Az előfizetés határozatlan időre szól. Az előfizetés bármikor megszüntethető.
 7. Az Eladó jogosult az Áruk árait az Előfizetés időtartama alatt megváltoztatni, amelyről a Vevőt a pontban említett e-mailes levelezésben tájékoztatja. 8.
 8. Az Eladó e-mailt küld a Vevőnek az előfizetési megbízás létrehozásáról, feltüntetve annak tárgyát, mennyiségét, árát, teljesítési dátumát és a kártya terhelésének tervezett időpontját. Ezen kívül az Eladó tájékoztatja a Vevőt az Előfizetés felmondásának lehetőségéről egy link csatolásával, valamint arról az időpontról, ameddig ez érvényben van. A Vevőnek nincs lehetősége arra, hogy az Előfizetési Megrendelést más módon fizesse ki, mint a csatlakoztatott fizetési kártyán keresztül.
 9. Ha a fizetési kártya megterhelésére tett kísérlet sikertelen, az ügyfelet e-mailben értesítjük arról, hogy a fizetés nem vehető át. A fizetés meghiúsulásának lehetséges okai: a fizetési kártyán lévő fedezet hiánya, a kártya lejárata vagy technikai problémák.
 10. Az Előfizetéshez kapcsolódó kártya lejárta az Előfizetés megszűnését eredményezi.
 11. Az előfizetési megrendelés csak akkor kerül feldolgozásra, ha a fizetési kártyát sikeresen megterhelték.
 12. Az Eladónak joga van az Előfizetés lemondására, amelyről e-mailben vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján tájékoztatja a Vevőt.
 13. A Vevőt e-mailben vagy telefonon értesítjük arról, ha az Előfizetési Megrendelés teljesítése lehetetlen, különösen azért, mert az Eladó raktárában nincsenek Áruk. Ebben a helyzetben az Előfizetési Megrendelés teljesítési időpontja, valamint az azt követő megrendelések teljesítési időpontja módosulhat.

§ 12 Záró rendelkezések

 1. Ezek a felhasználási feltételek 2017.12.01-től érvényesek.
 2. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését illetékes hatóság vagy bíróság döntése módosítja vagy érvényteleníti, a fennmaradó rendelkezések hatályban maradnak és kötik az Eladót és a Vevőt.
 3. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen feltételek módosítására. Az új rendeletek hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek alapján kell teljesíteni.
 4. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos valamennyi jogvitára a lengyel jog az irányadó. Ezeket a jogvitákat a helyileg illetékes közös bíróság rendezi. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére peren kívüli módokat is igénybe vehet. A panaszok és követelések peren kívüli kezelésére és érvényesítésére vonatkozó valamennyi információ a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján található: www.uokik.gov.pl. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a jelzett eljárások önkéntes jellegűek, és mindkét félnek bele kell egyeznie azokba.
 5. A 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti online vitarendezés uniós szintű platformja (ODR-platform) a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon elérhető. Az ODR-platform egy egyablakos honlap a fogyasztók és kereskedők számára, akik az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezését keresik.

13. § 1. melléklet - Tájékoztatás az elállási jog gyakorlásáról

 1. Fogyasztóként és egyéni vállalkozóként joga van elállni a szerződéstől az alábbi feltételek szerint.
  Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő 14 nap elteltével lejár:
  1. adásvételi szerződés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön az árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az árut birtokba veszi;
  2. olyan szerződés esetén, amely több, külön szállított tétel tulajdonjogának átruházását foglalja magában, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó tételt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó tételt birtokba veszi;
  3. részletekben vagy részekben szállított áruk tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó részletet vagy részt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó részletet vagy részt birtokba veszi;
  4. a rendszeres áruszállításra vonatkozó szerződések esetében attól a naptól számított meghatározott időtartamra, amikor Ön az első árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik személy az első árut birtokba veszi;
  5. a nem tárgyi adathordozón nyújtott szolgáltatásokra vagy digitális tartalomra vonatkozó szerződések esetében a szerződés megkötésének napjától.
 2. Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket, azaz: U Kubusia sp. z o.o. sp. komandytowa, Przyjemskiego 10, 63-900 Rawicz, tel. 658880020, babyhit@babyhit.hu, hogy el kíván állni a szerződéstől, egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben).
 3. Használhatja a visszavonási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező.
 4. Az elektronikus visszaküldési űrlapot is kitöltheti, amely az online áruház honlapján érhető el: https://babyhit.hu/returns-open.php. Ha ezzel a lehetőséggel él, haladéktalanul küldünk Önnek egy visszaigazolást az elállási nyilatkozatának kézhezvételéről tartós adathordozón.
 5. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jogának gyakorlására vonatkozó közleményét az elállási határidő lejárta előtt elküldi.
 6. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk arról, hogy Ön elállási jogával élni kíván, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve az áru szállításának költségeit (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A befizetést ugyanazon fizetési eszközzel térítjük vissza, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodott meg.
 7. Olyan szerződések esetében, amelyek egy tárgy tulajdonjogának átruházását foglalják magukban, és amelyek esetében nem ajánlottuk fel, hogy az árut elállás esetén átvesszük - a visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg a tárgyat meg nem kapjuk, vagy amíg nem kapunk bizonyítékot a visszaküldésről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 8. Kérjük, a visszaküldött terméket az alábbi címre küldje vissza: U Kubusia sp. z o.o. sp. komandytowa, Przyjemskiego 10, 63-900 Rawicz haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen Ön tájékoztatott minket a szerződéstől való elállásáról. A határidő akkor teljesül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.
 9. Az Áruk súlya és méretei miatt - a szerződéstől való elállás esetén - az Áruk visszaküldése magasabb költségekkel járhat, mint a normál postai kézbesítés. Ha futárszolgálatot kíván igénybe venni, előfordulhat, hogy a csomagot raklapon kell elküldeni, ami drágább, mint a szokásos postai kézbesítés.

14 § Garancia
1. Az U Kubusia sp. z o.o. sp. k nem gyártója az áruknak. A gyártó a jótállás keretében a jótállási jegyen feltüntetett feltételek mellett és időtartamig felel az eladott Árukért. Amennyiben a jótállási dokumentum ilyen lehetőséget biztosít, a Vevő a jótállás keretében felmerülő igényeit közvetlenül a hivatalos szervizközponthoz nyújthatja be, amelynek címe a jótállási jegyen szerepel.

15. § 2. melléklet - Visszavonási formanyomtatványminta

pixel